Ett rikare liv utan rökning
Hälsoenheten, Hjärt- och Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund, startades på uppdrag av Landstinget Skånes beställarnämnd den första januari i år. Emma Borgstrand är avdelningschef på kliniken där man hjälper människor med att ta steget till ett liv utan cigaretter.
En minskande andel av befolkningen, 19 %, beräknas röka idag. Oroande är dock att rökningen ökar främst bland unga flickor, samt att Skåne tillsammans med Gotland har störst andelen rökare i Sverige. Majoriteten, 60-70 % av rökarna, vill eller håller på att sluta.
 
Många människor lyckas sluta röka helt på egen hand, men för dem som behöver mer stöd finns primärvården, företagshälsovården och kliniker som Hälsoenheten.
 
Det team som arbetar på Hälsoenheten består av Emma Borgstrand, hjärtsjuksköterska, Eva Ringström, lungsjuksköterska samt psykolog Cecilia Bergh som utöver rökavvänjning även arbetar med handledning och stresshantering. Till hösten kommer arbetsstyrkan även att utökas med en läkare. Hälsoenheten arbetar dels med rökavvänjning och dels med preventiva åtgärder som informationskampanjer och föreläsningar.
 
På Hälsoenheten hjälper man rökaren att ändra sitt beteende och tänka igenom och förbereda sig inför ett liv som rökfri. Många är rädda för att misslyckas, men här får man hjälp med att bygga upp självförtroendet och våga ta steget till rökfrihet.
- Alla kan sluta röka, säger Emma Borgstrand, men det finns inget hjälpmedel som kan få dig att sluta utan du måste vara motiverad och vara beredd på att lägga ner en hel del arbete för att lyckas.
 
För att bli rökfri måste man förbereda sig mentalt, och i samband med det första besöket på Hälsoenheten planeras ett datum för rökstoppet 4-6 veckor fram i tiden. Förberedelserna innan rökstoppet kan bestå i att man byter cigarettmärke till ett som smakar mindre gott, och att man slutar göra sådant man normalt gör när man röker, t. ex. dricker kaffe eller pratar i telefon - rökningen skall inte förknippas med något gott eller trevligt.
Personalen på Hälsoenheten hjälper till att hitta det nikotinersättningsmedel som passar bäst för patienten. Man använder även den antidepressiva medicinen ZybanÔ i behandlingen.  ZybanÔ gör att rökaren inte får en kick av nikotinet. Det är dock inte alla som kan få denna behandling bl. a.  på grund av de stora kostnaderna för patienten (ca 1000 kr för en behandling) samt biverkningar.
 
Vinsterna vid rökstoppet kommer snabbt. Efter en veckas rökfrihet har konditionen förbättrats med upp till 20 %, och man märker också att lukt- och smaksinnet blivit bättre. Många är rädda för att gå upp i vikt i samband med rökstoppet men oftast brukar man bara gå upp mellan två och fyra kilo; kilon som man dessutom går ner igen när kroppen återhämtat sig, vilket i och för sig kan ta ett par år.
 
Arbetsgivaren har mycket att tjäna på att satsa på en rökfri personalstyrka och att uppmuntra rökfrihet. En rökare har åtta extra sjukdagar per år och tar fler kortpauser; beräkningar visar att en rökande anställd kostar 27 000-35 000 kronor mer per år än vad en ickerökande anställd gör.
Att sluta röka är dessutom en av de mest effektiva metoderna för att undvika utbrändhet och stress.
 
Fakta/ Vinster vid rökstopp 
- Puls och blodtryck normaliseras inom 20 minuter efter rökstopp.
- Förbättrad lungfunktion.
- Flimmerhåren i luftrören börjar växa ut, och är helt normala efter ca 6 månader.
- Du blir piggare och ökar konditionen med 15-25 % inom ett par veckor.
- Du blir vackrare, fräschare, luktar gott och får vitare tänder.
- Varmare händer och fötter.
- Bättre lukt- och smaksinne inom ett par dygn.
- Bättre immunförsvar.
- Risken för hjärtinfarkt minskar redan efter ett dygn, risken för hjärt- kärlsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, blodpropp eller fönstertittarsjuka) halveras efter ett år. Efter 15 år är risken lika liten som om du aldrig hade rökt.
- Risken att dö i lungcancer halveras efter ca 5 år, och efter 10 år är den lika med en icke-rökares risk.
- Du får tillbaka de sju åren av livet som du hade förlorat, om du fortsatt att röka livet ut.

Hälsoenheten Hjärt- och Lungdivisionen

Bransch:
Hälsa

Telefon: 046-17 73 70


Email:
emma.borgstrand@skane.se

Adress:
Hälsoenheten Hjärt- och Lungdivisionen
Universitetssjukhuset i Lund
22185 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN